Регресивна терапия

Регресивната може да бъде полезна при:
 • Трудни и нелогични взаимоотношения, особено с близки хора.
 • Повтарящи се ситуации в живота, които нямат логическо обяснение.
 • Силен и нелогичен страх, фобии, паник атаки.
 • Когато човек е на кръстопът и не може да вземе решение.
 • Когато се питате: Защо ми се случва всичко това? Каква е причината и какво да правя?
 • При натрапчиво задаване на въпроса: Какъв съм бил в минал живот?
 • Когато почувствате подтик за това, та дори да е от чисто любопитство.
Какво представлява Регресивната терапия? Обикновено я наричат терапия на миналите животи. Лекарите-психотерапевти и учените, изучаващи преражданията, са доказали, че събитията от миналите животи могат да влияят на здравето, финансовата успешност, поведението и мирогледа на личността в настоящето. Всеки проблем, страх или негативен модел на поведение си има винаги първопричина, която лежи в миналото (в детството, в ембрионалния период или в някой от миналите животи). Такъв причинно-следствен механизъм в езотеричната наука се нарича Карма. Регресивната терапия се базира на повторното преживяване от пациента, под контрола на терапевт, на спомените, които обикновено се блокират от неговото съзнание, но се пазят в подсъзнанието му (в постоянната памет). След като пациентът преживее първопричината, терапевтът я разграничава от настоящото състояние и проблемите напълно изчезват. Така също Регресивната терапия дава възможност на пациента да си спомни отношенията, които е имал с различни хора в предишни животи. А това способства за решаване на редица социални конфликти и подобрява личните отношения с определени хора. Днес Регресивната терапия е едно от най-перспективните и развиващи се направления в психотерапията, даващо уникални и стабилни терапевтични резултати.

Какви проблеми решава Регресионната терапия?
 • страхове и фобии с различна природа
 • състояния на тревожност;
 • негативни поведенчески модели;
 • неуспешност в бизнеса, лични взаимоотношения;
 • психологически проблеми с близките;
 • невъзможност за самореализация.

Терапията е НЕХИПНОТИЧНА и поради това абсолютно безопасна. Пациентът съзнателно участва в процеса и след сеансът си спомня всичко. По всяко време когато пожелае може да излезе от това състояние. Различни случаи на клиенти преживяли Регресивна терапия можете да прочетете, като кликнете тук:
Какво представлява прогресивната терапия? Прогресията е преместване напред в времето. Във всеки един момент от живота си ние правим избори. Наглед дребни и незначителни, а понякога огромни и съдбоносни те предопределят бъдещото ни развитие. Понякога се случва да не можем да направим избора или да се страхуваме да направим крачката напред, защото неизвестното ни плаши. Но ако можем да се преместим за кратко напред във времето и да видим какво ни очаква при определен наш избор, тогава ще можем съзнателно да вземем решение на къде да поеме живота ни. Различни случаи на клиенти преживяли Прогресивна терапия можете да прочетете, като кликнете тук:  

Какво представлява връзката с Акашовите записи?

Акаша (от санкрит) – изначално вещество, от което и изградено цялото Творение. Своеобразна „библиотека”, в която е записана информацията за всичко съществуващо. Божествена звукова и светлинна вибрация.
Балансовата справка за вашата карма е известна като Акашов запис. Вашият индивидуален запис се пази от вашия ангел-пазител, който е с вас през всички ваши прераждания и е известен още като „записващ ангел”. Акашевите записи се съхраняват във Вселенския компютър. Когато ви бъде предложена възможност да се преродите Господарите на Кармата помагат на душата ви да вземе важните решения, включително и да избере родителите и това, което искате да научите и да постигнете в предстоящия си живот.
Земята е място за обучение, на което нашите уроци ни се преподават под формата на личен опит. Междучасията, уикендите, ваканциите между сроковете или летните ваканции са известни като смърт. Нашият дух си почива, взема си ваканция преди да се върне в училището на плътта. С помощта на Господарите на Кармата, решаваме кои уроци искаме да преговорим и кои трябва да усвоим отново. Акашевите записи са счетоводния баланс на нашите прераждания, който се съхранява от Господарите на кармата.

Какво представлява връзката с Духовните водачи?

Не сме създадени, за да дойдем на земята сами: всеки си има множество духовни водачи, определени да ни помагат и лекуват. Енергията на човешката душа не е единична линия, а сплит от множество нишки, като молекулата на ДНК. Когато човек се въплъщава, той е само едната нишка от сплитъка. Нишката, която остава извън въплъщението, е отделно същество и може да бъде духовен водач на човека или негов ангел хранител. Всяка душа може да се въплъти като няколко същества едновременно, макар те рядко да се срещат помежду си. Другите духове от въплатената духовна група на индивида също могат да действат като негови водачи. Това е само частично обяснение на един много сложен процес.

Всеки от нас има определен брой духовни водачи. Всеки има жизнен водач, който остава с него в течение на цялото му настоящо превъплъщение. Обикновено това е водач, който помага на индивида да осъществи жизнената си мисия.

Други водачи идват с определена цел и си тръгват, когато тя бъде постигната. Някои остават дълго време, контактът с други може да е само за един ден или за седмица. Някои водачи се появяват в група.

Духовните водачи са изцяло положителни същества. Всяко същество, което ви подтиква да направите нещо против волята ви или нещо неправилно, не е водач. Водачът не ви казва какво да правите и, когато го попитате, дава само мнение. Те не пристъпват свободната воля, не избират вместо вас, нито се намесват в уроците или решенията ви. Те наблюдават и надзирават процесите на усвояване на знания, осигуряват закрила, носят дарове, съдействат за осъществяването на жизнената ви мисия и помагат за всяка работа в името на хората.

Как се осъществява Регресивната терапия?

Необходим е пълен покой на тялото и ума. Релаксацията може да се постигне с различни методики, които терапевтът използва. Стаята трябва да е с намалена светлина. Единственото сетиво, което трябва да функционира е слухът. Терапевтът въвежда клиента в алфа ниво на съзнание, говори монотонно, безпристрастно и записва чутото.

Счита се, че мозъкът в регресия функционира на алфа ниво. Това е състоянието между съня и бодърстването. Това е момента, когато сте се събудил, но още не сте отворили очи или малко преди да заспите.

По време на регресия вие сте като в просъница. Знаете, че сте тук и сега в тази стая, а в същото време с другият крак сте в другият свят. Преживявате двете реалности паралелно. След терапията си спомняте всичко. Ролята на терапевта е да ви разграничи от неприятните преживявания, ако се появят такива, за да не се повтарят в настоящият или в бъдещи животи.

Повечето хора, преминали през регресия, споделят, че усещането е било силно, емоционално наситено и неразличимо от спомените и изживяванията им през сегашния живот.

В регресията се съдържа и едно много силно послание. Припомнянето на миналото и спомените, които имат отношение към настоящето, води до по-пълно осъзнаване на смисъла на всеки аспект от живота.

Регресията изважда от подсъзнанието на светло всички психологически първоизточници на тревоги, определено поведение и напрежение в настоящето. По този начин, чрез себеосъзнаване и самоанализ, се постига, освобождаване на личността от психологическия товар на миналото. Чрез регресия могат да се възстановят и спомени от детството и/или юношеството, които имат негативен отпечатък върху настоящето.

Регресивна терапия от разстояние?

Уговаряме се в удобно за двете страни време. Вие лежите удобно по гръб със затворени очи у дома си, при намалено осветление, необезпокояван от околните. Връзката се осъществява по телефона или чрез интернет. Аз говоря, а вие слушате гласа ми и следвате стъпките, през които ви водя.

Регресивна терапия (от разстояние или на живо) – продължителност около 120 мин.

Цена – 120 лв.

Карта за 10 регресивни терапии (от разстояние или на живо):

1080 лв.

0