Курсове по рейки – I, II и III ниво.

Подходящи са за всеки, който:

  • Има желание да се докосне до духовността
  • Да открие истинската си същност
  • Да бъде в хармония със себе си и заобикалящия свят
  • За начинаещи в енергийните и духовни практики.

Традиционно рейки:

  • Е източна методика
  • Най-разпространената форма на Рейки
  • Практикува се от милиони хора по света
  • С различни националности и религии
  • Изключително лесна за усвояване
  • С отлични резултати

Настройката (посвещението) не е лечебен сеанс, тя създава лечителя

Рейки е единствената система, която не може да се научи от книга или по какъвто и да било друг начин. Тя се предава само от учител на ученик и това става чрез посвещение или т.н. настройване.

Настройването трябва да се преживее – то не може да бъде описано по рационален начин. Никой не знае как или защо действа настройката Рейки, нито защо комбинацията от позициите на ръцете, дишането и контролирането на кундалини има това дълбоко въздействие. Настройката е нещо като кармично разплащане. По време на процеса на настройване негативната карма на получателя се преодолява.

По време на настройването енергийните канали на тялото на посветения като Рейки лечител човек се отварят и от блокират благодарение на настройката Рейки. Така той не само получава повече жизнена енергия или ки за самолечението си, но се свързва и с източника на универсалната ки енергия. Този източник може да бъде дефиниран по всеки избран от лечителя начин. Може да го наречете Богинята, Бог, Висше Аз, Първоизточник, Вселена или както изберете да назовете жизнената енергия.

Рейки не е религия, нито е свързана с някаква религия. Тази жизнена енергия е източник на самия живот и е далеч по-древна и като понятие, и като факт от всяка религиозна философия.

Макар всичко живо да притежава ки, настройката Рейки създава по-силна връзка между получателя и безграничния енергиен източник. След посвещаване в Рейки I получателят става проводник на тази универсална целебна енергия. От момента на настройването до края на живота си единственото, което той трябва да прави, за да се свърже с целебната ки енергия, е да положи ръце върху себе си или върху някой друг и тя моментално ще протече през него. Чрез осъществяването на пряка връзка между получателя и източника на ки, настройката увеличава жизнената енергия на получателя. Той усеща енергия, която първо лекува самия него, а после и другите, без да го изтощава. През няколко кратки минути на процеса на настройване приемащият енергията Рейки получава дар, който завинаги ще промени живота му в положителна посока.

Настройката при всяка степен увеличава способността му да провежда ки. От този момент нататък човекът, преминал през настройването, е Рейки лечител и в него се отключват способности, за които дотогава не е и подозирал. Настройването не носи на получателя нищо ново, то просто отключва и активира нещо, което е заложено в него.

Може би днес процесът на настройване е едно от най-свещените неща на Земята. От момента на извършване на простите движения се създава нов лечител – или може би е по-правилно да се каже, че се събужда. Способността да извършваш Рейки е част от човешкия генетичен код, вплетен в нашата ДНК. Настройката просто включва осветлението в тъмната къща и връща способности, които някога са били универсални, но сега са загубени за повечето хора.

Курсът по рейки е в три степени

РЕЙКИ I

Курсистът получава 4 посвещения за отваряне на чакрите и обучение, което му позволяват да се самолекува и да лекува други хора, чрез пряко полагане на ръце в определени позиции на тялото. На този курс се изучава историята на Рейки, как Рейки лекува, енергийната система на човека (чакрите и петте енергийни тела), защо се разболяваме, позиции на ръцете и етичните норми. Както и практическо приложение на наученото.

След обучението човек получава сертификат за завършен курс по Рейки I.

Пълен курс Рейки I включващ 4 настройки с продължителност – 8 ч.

Участие: 290 лв.

РЕЙКИ II

Курсистът получава посвещение за по-силна енергия, както и обучение, което му позволява да се самолекува и да лекува други хора дистанционно. За разлика от Рейки I, тук човек вече може да въздейства на емоционално (подсъзнателно) и ментално (съзнателно) ниво. Ученика получава 3 лечителски символа за прецизно управляване на енергията. С тяхна помощ той може да увеличава или намалява енергията, да лекува на ментално ниво, да лекува от разстояние. Може да пречиства и зарежда помещения, храна, вода, лекарства, кристали, да използва за възнамеряване и много други. С това посвещение проводимостта на енергия многократно се увеличава. С други думи, няма нещо, за което енергията Рейки да не може да се използва при втората степен.

За да бъде посветен курсист в Рейки II, трябва да има поне 21 дни практика с Рейки I !

След обучението човек получава сертификат за завършен курс по Рейки II.

Пълен курс Рейки II с продължителност – 8 ч.

Участие: 390 лв.

РЕЙКИ III (РЕЙКИ МАСТЕР)

Курсистът получава настройка за по- силна енергия, както и обучение за това как да извършва посвещаване на други хора в нивата на Рейки. Проводимостта на енергия многократно се увеличава и ученика се превръща буквално в „река от енергия”. За разлика от Рейки 2, тук човек може да въздейства на кармично ниво. Ученика се превръща в учител и получава свещен символ за прецизно управляване на енергията. С този символ може да посвещава свои ученици и да го замества вместо останалите символи при лечение. Като цяло третата степен е най-вече духовен път към самосъзнание и себеразвитие.

За да бъде посветен курсист в Рейки III, трябва да има поне 21 дни практика с Рейки II !

След обучението човек получава сертификат за завършен курс по Рейки III.

Пълен курс Рейки III с продължителност – 8 ч.

Участие: 790 лв.

0